سفارش تبلیغ
صبا
هرگاه خداوند، بنده ای را گرامی بدارد، او را به دوستیِ خود مشغول می سازد . [.امام علی علیه السلام]
 
دوشنبه 96 شهریور 6 , ساعت 2:24 عصر

ایراد اساسی مواد ارگانیک برای ثبت هولوگرام

با توجه به فناوری موجود مواد ارگانیک برای ثبت هولوگرام دارای ایرادهایی هستند که به آنها اشاره میکنیم. ایراد اول اینکه نهایت ضخامت عرضه شده برای آن ها صد میکرون بوده و کاراییهولوگرام  را در روش هایی که قبلا در مورد آن ها صحبت شده کاهش میدهد. نقص بزرگ دیگر آن ها این است که مدیوم در سطح expose دارای انقباض شده که نتیجه بازیابی آن هولوگرام های ترکیبی بسیار پیچیده میکند.

بازیابی اطلاعات به روش هولوگرافیک

همانطور که گفتیم ثبت اطلاعات و ذخیره سازی داده ها در مدیوم ثبت همانند ثبت تصاویر هولوگرافیک است.در تکنیک ثبت تصاویر سه بعدی، تصویر به صورت اختلاف منظر در دید(پارالاکس)  بازسازی می شود که با تغییر زوایه، تغییر در منظر تصویر خواهیم داشت که به وسیله دو پارامتر فاز و دامنه ی نور که توسط پرتوهای حاصل از لیزر فراهم می شود، ثبت می شود. حافظه های هولوگرافیک نیز با همین تکنیک، به صورت دیجیتال اطلاعات را در عمق مدیوم ثبت می کند.،  این بخش را به مدیوم و مواد ثبت و بازیابی اطلاعات از آنان به طور مختصر اختصاص داده ایم.لیست کل یادداشت های این وبلاگ