سفارش تبلیغ
صبا
هرکه با سَبُکْ عقل دوستی کند، سَبُک عقلی خود را آشکار کرده است . [امام علی علیه السلام]
 
شنبه 96 تیر 24 , ساعت 3:40 عصر

درگیری کوانتمی در هولوگرام

بیاید درباره یک تئوری منحصر به فرد صحبت کنیم. بله درست است این مقاله مربوط خواهد بود به تئوری"درگیری کوانتمی". اگر ما دنیا را به چشم هولوگرام  ها نگاه کنیم متوجه میشویم که زمانی که دو ذره باهم درگیر شوند زمانی است که ین دوذره ویژگی هایی با هم داشته باشند که مشترک باشد.این به این معناست که ما نمیتوانیم این دو ذره را از یکدیگر متمایز بدانیم.حالا حتی اگر انهارا از نظر فیزیکی جداکنید و هر کدامشان را در نقطه ای از دنیا رها کنید باز هم ویزگی های یکسانشان را حفظ میکنند و باز هم این دو را یک واحد باید درنظر بگیریم.

کمیت فیزیکی برای مقدار این دو ذره ی متصل شده به هم " درونگشتی درگیری" نامیده می شود و ارزش آن در هر دو فضا به یک میزان است. نتیجه آن جالب توجه است: برای اینکه نظریه های موجود اصالت و تایید دریافت کنند, زمانی باید انجام شوند که از نظر فیزیکی ثابت بوده و وخصوصایت جهانی سنجیده شوند. 

مسلما این تنها روی کاغذ تجربه شده است. محاسبات و آزمایشات بیشتری باید انجام شود تا نتیجه گیری موثقی درباره ی هولوگرامی بودن دنیا انجام گیرد, اما این رابطه ی اولیه بسیار جالب بوده و حیطه های جدید از تفکر و تخیل را پیش روی ما قرار می دهد.

هر زمان که تصمیم گرفتید نشان دهید که دنیا یک بعد کمتر دارد, مسلما دیدگاه ها را به سمت اهمیت تحقیقات آسمان آّبی جلب کرده اید!!. نسبیت این نظریه بر اساس عقیدهی کارشنسان تنها و تنها مختص و نسبت داده شده به فضای مجازی است.همین امر دنیای مارا بهزودی تغییر خواهد داد.

سه بعدی و زندگی ما

بیاید به یک ایده و یک تفاهم باهم برسیم و آن این است که زندگی و اطرافمان را سه بعدی در نظر بگیریم ولی اگر دو بعدی در نظرش گرفتیم اوضاع از این قضیه وخیم تر میشود. در این دیدگاه, لایه ی بیرونی دنیا شامل تمام اطلاعات مورد نیاز جهت این بعد سوم را خواهد داشت, درست مانند یک هولوگرام.لیست کل یادداشت های این وبلاگ