سفارش تبلیغ

ثبت شرکت
صبا
دانش دو گونه است : دانشی که مردم ناگزیر از فراگیری آن هستند و آن رنگ[ ظواهر [اسلام است و دانشی که مردم اجازه دارند آن را واگذارند و آن قدرت خداونداست . [امام علی علیه السلام]
 
شنبه 96 آبان 13 , ساعت 12:23 عصر

شناخت تصاویر هولوگرافیک

درباره تصاویر و شیوه ی برداشت و یا ساخت آنها تا کنون با شما صبحت کرده ایم؟بگذارید این مطلب را اینگونه ادامه دهیم که هولوگرافیکی چه تصاویر خاصی برای خود خواهد داشت؟ اگر شما مایلید که یک  تصویر ساز خوب باشید و بتوانید به راحتی از این علم استفاده کنید باید به شما بگوییم که بهترین انتخاب شما هولوگرافیکی است.

تصاویر هولوگرافیک میتوانند در طول ساخت طول موج های رادیویی نور با گروهی از اطلاعات ساخته شوند.با روشن سازی یک پرتو لیزری بر روی سطح عایق توپولوژی هولوگرامی تصاویر هولوگرافیک از آن با پیش افکنی کوچک با زوایای ده درجه ای تقسیم میشوند.یک سی سی دی رنگی کامل برای گرفتن تصاویر ساخته شده است.نیروی پرتو لیزری و موقعیت کانونی آن برای دستیابی به کیفیت تصویری عینی تعدیل میگردد.تصویر شماره ی چهار دی.اف تصاویر هولوگرافیکی دایناسور را از هولوگرام شصت نانومتری در طول موج های مختلف نشان میدهد.نسبت نشان به صدا که بعنوان نسبت دشواری در تصاویر ساخته شده تعریف میشود میتواند برای ارزشیابی کیفیت این تصاویر استفاده شود.صدای پیشین از ناحیه ی صد و بیست در صد و بیست در کنار عکس گرفته میشود.نسبت نشان به صدا برای تصاویر بازسازی شده در تصویر به ترتیب سی و نه,سی و سه و بیست و نه است.تصاویر بازسازی شده کیفیتی بالاتر با طول موج کمتر و تعدیل های بزرگ تر را نشان میدهد.

درباره هولوگرام های نانومتری

هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ تجربی بعنوان یک محتوای عایق توپولوژی مورد تایید است.در این امر فیلم های باریک  در اس.آی با استفاده از یک سیستم لایه ی هسته ای رشد میکنند.روش ای.ال.دی قادر به رشد دادن فیلم های نانومتری،لایه به لایه با مقیاس بالا و در دمای پایین می باشند.رشد جزییات فیلم های باریک  میتوانند در دیگر روش ها یافت شوند.

توسط بی سی اسکن الکترون های ذره بینی،تصویر الگوهای هولوگرامی لیزر نوشته بر روی فیلم های باریک  را نشان داده می شود .با قطع لیزر اف-اس فیلم های نانومتری کاملا حذف و فیلم اس.آی.او.2 در هوا پراکنده میگردد.نتیجه ی فیلم  در محدوده بدون بدون خروج لیزر تعدیلی شدید بر اساس انعکاسات چندگانه در حفره های بصری میباشند.اگرچه لایه های اولیه ی اس.او.ای.2 تعدیل های ضعیف را به واسطه ی نمایه ی انکساری کوچکش میسازد.بنابراین دو سطح از تعدیل ها میتوانند ساخته شوند و به سوی تشکیل هولوگرام های دوتایی هدایت گردند.

هولوگرام های نانو متری

 لیست کل یادداشت های این وبلاگ